Kontakt

Sektor

Kontakt osoba

Telefon

Telefon GSM

E-mail

CENTRALA   +382(0) 40 218 409 +382 (0) 40 218 410 +382(0) 40 218 411

VELEPRODAJA NIKŠIĆ

Milivoje Bratić

+382 040 218 410

+382(0) 69 101 294

milivojebratic@jollycommerce.me

PRODAJA

Milena Đurđić

+382 040 218 410

+382 (0) 69 022 072

milena.djapic@jollycommerce.me

 

Goran Lakićević

+382 040 218 409

+382(0) 69 121 163

goran.l@jollycommerce.me

 

Marija Lakićević

+382 040 218 409

+382(0) 69 101 333

marija.l@jollycommerce.me

 

Petar Perović

+382 040 218 410

+382 (0) 69 117 417

petar.perovic@jollycommerce.me

NABAVKA

Ivan Lakićević

+382 040 218 412

+382(0) 69 379 734

purchase.jolly-co@t-com.me

 

Lidija Lakićević

+382 040 218 411

+382(0) 69 101 341

lidijalakicevic@jollycommerce.me

VELEPRODAJA – CENTAR NIKŠIĆ

Jovanka Knežević

+382 040 230 546

+382(0) 69 392 660

veleprodaja@jollycommerce.me

 

Vladimir Janjušević

+382 040 230 546

  +382(0) 69 229 604

 

VELEPRODAJA PODGORICA

       

RUKOVODILAC POSLOVNICE

Maja Aleksić

+382 020 223 805

+382(0) 69  027 720

maja.aleksic@jollycommerce.me

jolly-pg@jollycommerce.me

PRODAJA

Gordana Vujović

+382 020 223 805

+382(0) 69  390 998

 

 

Marica Rabrenović

+382 020 223 805

 

 

LOGISTIKA

Dragan Bogićević

+382 020 223 805

+382(0) 69  236 610

 

MALOPRODAJE:

 

     

MALOPRODAJA 1

 

 

+382(0) 69 392 600

maloprodaja1@jollycommerce.me

MALOPRODAJA 2

 

+382 040 241 600 

 

maloprodaja2@jollycommerce.me

MALOPRODAJA 3

 

+382 040 218 408

 

maloprodaja3@jollycommerce.me

LOGISTIKA

Nikola Zečević

+382 040 218 409

+382(0)67 673 213

 

 

Predrag Musić

+382 040 218 411

+382(0) 69 392 771

 

 

Ivana Đikanović

+382 040 218 410

+382(0) 69 000 000

 

 

Blagoje Vušanović

+382 040 218 411

+382(0) 69 444 761

 

FINANSIJE

Ana  Radojević

+382 040 218 410

+382(0) 69 414 367

finance.jolly-co@t-com.me

 

Milica Krunić

+382 040 218 410

+382(0) 69 392 150

finance.jolly-co@t-com.me

STUDIO GRAPHIC

Aleksandar Lalatović

+382 040 218 408

+382(0) 69  871 258

studiographic@t-com.me

 

Radomir Milić

+382 040 218 408

+382(0) 67 469 022